Hvorfor betaler jeg nettleie?

Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.

Hvorfor er fastbeløpet så høyt?

Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader, dvs kostnader som påløper uavhengig av om det tas ut kraft eller ikke. Ut fra dette er fastbeløpet egentlig alt for lavt.

Har jeg rett på strømstøtte?

Staten gir strømstøtte til husholdninger og boligsameier. De gir ikke strømstøtte til fritidsboliger og næringslivet pr. i dag. Du får mer info her: Strømkompensasjon

Jeg skal flytte, hvem skal jeg gi beskjed?

Det er kraftleverandøren som skal registrere det. Ta kontakt med dem, så vil få beskjed både om bestillinger, adresseforandringer og oppsigelser.