Hvorfor betaler jeg nettleie?

Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.

Har jeg rett på strømstøtte?

Staten gir strømstøtte til husholdninger og boligsameier. De gir ikke strømstøtte til fritidsboliger og næringslivet pr. i dag. Du får mer info her: Strømkompensasjon

Jeg skal flytte, hvem skal jeg gi beskjed?

Det er kraftleverandøren som skal registrere det. Ta kontakt med dem, så vil få beskjed både om bestillinger, adresseforandringer og oppsigelser.