Det Lokale Eltilsyn

DLE i Enida AS består i dag av to medarbeidere.

Den beste måten å komme i kontakt med oss på
e-post: dle@enida.no

Telefon (sentralbord): 51 46 25 01

Det er også mulig å kontakte oss direkte:

Knut Stornes:
knut.stornes@enida.no

Karl-Einar Svendsen:
karl.einar.svendsen@enida.no