Det Lokale Eltilsyn


DLE i Enida AS består i dag av tre medarbeidere.


Den beste måten å komme i kontakt med oss på
e-post: dle@enida.no


Telefon (sentralbord): 51 46 25 01


Det er også mulig å kontakte oss direkte:


Knut Stornes:
knut.stornes@enida.no


Bjørn Arild Nuland:
bjorn.arild.nuland@enida.no


Karl-Einar Svendsen:
karl.einar.svendsen@enida.no