Innkjøp for Enida

Med bakgrunn i den kommunale status er Enida AS underlagt offentlige forskrifter, og for vårt virke spesielt forsyningsforskriften. Denne angir retningslinjer for hvordan en anskaffelse skal foregå.

Krav til konkurranse

”En anskaffelse til det offentlige skal så langt det er mulig være basert på konkurranse”.

Følgende prinsipper ligger til grunn for regelverket:

    • Krav til konkurranse
    • Forholdsmessighet
    • God forretningsskikk
    • Likebehandling av leverandører, objektive og ikke-diskriminerende kriterier
    • Forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen

Generelt skal alle anskaffelser over 4,1 millioner kroner (eks. mva) for vare og tjenestekontrakter (terskelverdi) være lyst ut offentlig og anbudsprosessen skal oppfylle visse formelle krav.

Anskaffelser under terskelverdi skal også baseres på konkurranse, men her er det frivillig å lyse ut. Konkurransen kan gjennomføres ved å lyse ut i lokalpresse, kontakte leverandører med brev, e-post, eller telefon for å få konkurrerende tilbud osv.

Har du spørsmål, kontakt vårt sentralbord, tlf. 51 46 25 01 eller send epost til firmapost@enida.no.