Nettleiestruktur gjeldende fra 01. januar 2023

Vi innførte ny nettleiestruktur fra 1. januar. 

Nettleie som gjelder fra 1. mars 2022

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Forbruksavgiften er endret fra 01.01.22 til 11,13 øre inkl. mva for jan-feb og mars. Deretter til 19,26 øre inkl. mva fra april til desember.