Tariffer
Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Tariffer
Priser for nettleie er utarbeidet
etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel
i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av
Energiloven.