Nettleie som gjelder fra 1. mars 2022Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Forbruksavgiften er endret fra 01.01.22 til 11,13 øre inkl. mva for jan-feb og mars. Deretter til 19,26 øre inkl. mva fra april til desember.