Din energinettleverandør

Enida står kort og godt for Energinett i Dalane, og det er vi som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Vi jobber for å drifte nettet på best mulig måte for å forebygge mot strømutfall, og tilby hjelp og service til våre kunder. Vi er 100% eid av kommunene vi opererer i.

Generell informasjon til våre kunder

Dersom du oppdager synlige feil og skader på strømnettet, som trefall over linjene eller linjebrudd, kan dette meldes inn på vår kundeportal eller ring inn feilmeldingen på 51 49 18 50 (kun feilmeldinger).

Andre henvendelser: 51 46 25 01.

Husk å alltid hold god avstand til strømførende linjer.

Din kundeportal

Logg inn på Enida sin kundeportal for å registrere feil og mangler, eller opprette en sak angående:

Feil på strømnettet

Strømtilknytninger

Jordfeil

Spenningsproblemer

Byggestrøm

Gravemelding

Nær ved avtale

Andre hendvendelser

Nettkunde

For å logge inn på trenger du kundenummer og PIN. På Min side finner du:

Originale fakturaer fra Enida

Ferske målverdier

Informasjon om målepunktet ditt

Nyheter og nyttig informasjon

Ofte stilte spørsmål

Få du ikke svar her, ta gjerne kontakt med oss. Tlf. sentralbord 51 46 25 01 - mail: firmapost@enida.no

Hvorfor betaler jeg nettleie?

Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.

Hvorfor er fastbeløpet så høyt?

Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader, dvs kostnader som påløper uavhengig av om det tas ut kraft eller ikke. Ut fra dette er fastbeløpet egentlig alt for lavt.

Nettleien er høyere enn kraftprisen, det må være noe galt?

Nettleie og kraftpris fastsettes stort sett uavhengig av hverandre, dvs våre tapskostnader påvirkes av kraftprisen, og på den måten påvirkes nettleien til en viss grad. Rammen for Nettleie fastsettes av NVE, mens kraftpris er markedsbasert, hvor tilbud og etterspørsel er avgjørende. Dette skulle bety at Nettleie varierer i liten grad, mens kraftprisen som kjent kan variere med flere hundre prosent. Av den grunn vil kraftprisen variere så mye at den både er laver og høere enn Nettleie. I vårt område har kraftprisen de siste år variert mellom 18 og 80 øre/kWh, mens Nettleie har variert mellom 10 og 25 øre/kWh.

Jeg skal flytte, hvem skal ha beskjed om det?

Det er kraftleverandøren som skal registrere det. Ta kontakt med dem, så vil få beskjed både om bestillinger, adresseforandringer og oppsigelser.