Vi har nå byttet navn til Enida

Hva betyr det for våre kunder i Dalane? Vi har fått nytt navn og logo, men ellers blir alt som før.
Vi vil fortsatt jobbe for å drifte nettet på best mulig måte for å forebygge mot strømutfall,
og tilby hjelp og service til våre kunder.

Enida er kort og godt for Energinett i Dalane, og det er vi som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Vi er 100% eid av kommunene vi opererer i.

Les mer her

Driftsmeldinger

Ingen driftsforstyrrelser eller varslede arbeider.

Generell oppfordring til Enidas nettkunder

Dersom du oppdager synlige feil og skader på strømnettet, som trefall over linjene eller linjebrudd, kan dette meldes inn på vår kundeportal eller ring inn feilmeldingen på 51 49 18 50.

Husk å alltid hold god avstand til strømførende linjer.

→ Få varsel om driftsmeldinger ved å følge oss på facebook her.

Din energinettleverandør

Enida setter sin ære i å være en pålitelig, profesjonell energinettleverandør.
Vår kompetanse og vår inngående kjennskap til regionen er viktige årsaker til at innbyggerne i Dalane har en stabil og god strømforsyning.

Kundeportal – Registrering av henvendelser

 Kundeportal

Logg inn på Enida sin kundeportal for å registrere feil og mangler, eller opprette en sak angående:

  • Feil på strømnettet
  • Strømtilknytninger
  • Jordfeil
  • Spenningsproblemer
  • Byggestrøm
  • Gravemelding og kabelpåvisning
  • Nær ved avtale
  • Andre henvendelser

Strømbrudd

Kjente feil og planlagte utkoblinger finner du informasjon om på våre sider for driftsmeldinger.

Feil på gatelys

Oppdager du feil på gatelys? Dette håndteres nå av Skina AS, klikk her for å melde inn feil.

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 46 25 01
Epost: firmapost@enida.no

Døgnåpen feilmelding: 51 49 18 50

 

Det Lokale Eltilsyn

E-post: dle@enida.no
Telefon (sentralbord): 51 46 25 01

Innlogging nettkunde

For å logge inn på trenger du kundenummer og PIN. Her finner du ferske målerverdier på timesnivå og informasjon om målepunktet ditt.

Du finner også originale fakturaer fra Enida. Hvis du er strømkunde (privat) hos en leverandør som tilbyr gjennomfakturering for Enida, må du IKKE betale fakturaene, da disse vil komme på fakturaen fra din strømleverandør.

Spørsmål og svar

Nettleie »

Nettleien går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til måling, avregning, fakturering og kundehåndtering, til kjøp av strøm til å dekke elektriske tap i nettet (nett tap), til el-sikkerhet og el-tilsyn, samt til kjøp av nettjenester fra overliggende nett (i hovedsak Statnett).

Les mer her

Personvern og rettigheter »

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene. På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Les mer her

Bli plusskunde

Til nå har et førti-talls kunder installert solcellepanel i sine installasjoner. Når produksjonen fra disse blir høyere en eget forbruk, leveres den overskytende energien inn på Enida sitt distribusjons nett. Nettselskapet gjør opp for dette i henhold til gjeldene nett tariff.

Det lokale eltilsyn

Elsikkerhetsportalen.no samler all informasjon om elsikkerhet på ett sted. Den er utviklet og driftes av Elsikkerhet Norge AS. Hele ideen bak Elsikkerhetsportalen er å forebygge brann og skader forårsaket av elektrisk feil, eller feil bruk av elektrisk utstyr med god og relevant informasjon.

Om nettleie, tilknytning og levering av strøm i Norge

All transport av strøm går gjennom en eller flere deler av strømnettet. Det er derfor avgjørende av denne infrastrukturen er sikret gode og forutsigbare vilkår. Enida er en egen bedrift som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Selskapets formål er å levere rasjonell, sikker og konkurransemessig omsetning og distribusjon av miljøvennlig energi.

Aktuelt

Har du sjekket varmtvannsberederen?

Det lokale eltillsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift...

Forebygg brann: ta kjøkkenpraten

Forebygg brann: ta kjøkkenpraten

Våre dyktige tilsynsingeniører i Det lokale eltilsyn gjennomfører hvert år mange tilsyn i våre 4 fantastiske kommuner, Sokndal, Lund, Bjerkreim og Eigersund. Hovedhensikten er å forebygge branner fra elektriske anlegg. Nå kan hver og en av dere ved å følge linken...

Dalane Nett AS har skiftet navn til Enida (Energinett i Dalane)

Dalane Nett AS har skiftet navn til Enida (Energinett i Dalane)

Dalane Nett endret i september 2020 navn. Hva betyr det for våre kunder i Dalane? Vi får nytt navn og logo, men ellers blir alt som før. Vi vil fortsatt jobbe for å drifte nettet på best mulig måte for å forebygge mot strømutfall og tilby hjelp og service til våre...

Sånn kan vi ha det på jobb!

Sånn kan vi ha det på jobb!

Det å vedlikeholde og drifte elnett pågår året rundt. Våre montører må håndtere arbeidsoppgaver ved alle typer vær. I dag var værgudene på godlaget og bidro til gode arbeidsforhold for 2 av våre erfarne og dyktige energimontører. Bildene viser et vedlikeholdsoppdrag...