Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet forteller om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvaliteten forteller om anvendeligheten av den elektriske energien.

For at den elektriske energien skal kunne anvendes må spenningen ha en viss kvalitet, om ikke kan det i verste fall bidra til at de elektriske apparater som er tilkoblet får kortere levetid eller blir ødelagt.

Les mer her

Har du spørsmål angående dette, kontakt oss på epost: firmapost@enida.no eller ring tlf. 51 46 25 01