Enida.no er utviklet etter forskrift for universell utforming av IKT.

Vi har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukeres funksjon.