Ønsker du å flytte eksisterende linjer, kabelanlegg, skap, nettstasjon eller legge om fra luftstrekk til jordkabel, kan du søke om dette ved å registrere en sak i kundeportalen vår. Små prosjekt kan avtales pr. tlf. eller mail. For større prosjekt registrerer du det i kundeportalen vår.

Kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene blir, varierer etter tilstand på eksisterende anlegg, hva du ønsker å gjennomføre, og hvilke alternative løsninger som finnes. En avtale om fordeling av kostnad vil bli utarbeidet og må signeres av kunde før nettselskapet starter på arbeidet.

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med oss på tlf 51 46 25 01 eller på e-post: firmapost@enida.no