Det lokale eltilsyn (DLE) er pålagt å føre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontrollsystem, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak.


Dette gjelder alle typer virksomheter inklusive landbruksvirksomheter.


I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elanlegg (verifikasjon).