Forside » Om Enida » Forsyningsområde, Infrastruktur og geografi

Forsyningsområde, Infrastruktur og geografi

Infrastruktur og geografi

  • Område 1.946 km2
  • 15 000 kunder
  • 30 produsenter
  • 2212 km linje/kabelnett
  • 860 nettstasjoner
  • 8 transformatorstasjoner

Forsyningsområde Enida