Forside » Nettleie » Bytte/valg av kraftleverandør

Bytte/valg av kraftleverandør

Leveringsplikt

Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktkraft er også bestemt av NVE.

Kunder uten kraftlverandør

Leveringspliktig kraft fra Enida AS faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkl. mva.) Dette gjelder for de første seks ukene. Etter seks uker øker påslaget til 12,5 øre/kWh (inkl. mva)

Informasjon fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til deg som ikke har valgt en fast strømleverandør:

Til deg uten kraftleverandør
– Viktig informasjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Velg kraftleverandør snarest

Du er registrert som strømforbruker uten kraftleverandør. Ditt lokale nettselskap plikter å levere strøm til deg inntil du får valgt kraftleverandør og inngått ordinær kraftleveringsavtale. I de første seks ukene kan nettselskapet maksimalt sette kraftprisen lik spotprisen på den nordiske kraftbørsen med 5 øre/kWh i ekstra tillegg, eksklusive avgifter. Men du bør snarest velge kraftleverandør, da nettselskapet kan øke sin pris etter denne seksukers-perioden.

Vedlagt følger en liste over kraftleverandører i ditt nettområde. Konkurransetilsynet har også en prisoversikt på www.kt.no som viser hvilke kraftleverandører som tilbyr kraft i din kommune. Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike kraftleverandører. Husk at du kan velge mellom spotpris pluss påslag, standard variabel kraftpris, fastpris og eventuelt andre produkter.
Inntil du har inngått ordinær kraftleveringsavtale vil du hver tredje måned få en påminnelse fra nettselskapet om at du snarest må velge leverandør.

Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av kraftleverandørene i ditt nettområde. Du kan også kontakte ditt lokale nettselskap.
Hilsen
Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat