Miljøfyrtårn

Publisert av enida_admin

26.08.22, kl 13:07

Miljøfyrtårn

Enida AS ble i 2019, som en av de første bedriftene i Dalane, sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Hovedformålet vårt med sertifiseringen er å skape gode holdninger til FN’s bærekraftsmål blant våre egne ansatte, kunder og leverandører. Sertifiseringen dekker følgende fokusområder; arbeidsmiljø, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport og avfallshåndtering. Det legges opp til en fornyelse av Miljøfyrtårnsertifiseringen i 2022.

Selskapet flyttet i 2020 inn i nye lokaler i Egersund Forum som er tilrettelagt med gode energiløsninger som vil bidra i denne målsettingen. Selskapet følger årlig opp utviklingen i klimafotavtrykket gjennom den årlige klima og miljørapporten i Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Enida sin virksomhet driver med overføring og distribusjon av elektrisk energi i kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund.

Selskapet har stort fokus på sortering av avfall fra egen virksomhet.