Har vi riktig kontaktinfo ved varsling om strømstans/strømutfall?

Publisert av enida_admin

24.11.21, kl 08:30

Vi bruker varslingssystemet Varsling24, og du kan sjekke at det er riktig info registrert. Det gjør du ved å gå inn på Varsle meg og legg inn din kontaktinfo.

Vi bruker også kundesystemet vårt Elwin ved noen anledninger for å varsle om planlagte strømstans. Gå inn på Min side for å sjekke at du har krysset av for varsling, og at ønsket telefonnummer er registrert. Sjekk Min side på www.enida.no. Du trenger kundenummer og pinkode, det står på regninger fra oss, eller du kan ringe oss for å få det. Tlf. 51 46 25 01.