Har vi riktig kontaktinfo ved varsling om strømstans/strømutfall?

Publisert av enida_admin

24.11.21, kl 08:30

Vi bruker varslingssystemet Varsling24, og du kan sjekke at det er riktig info registrert. Det gjør du ved å gå inn på Varsle meg og legg inn din kontaktinfo.