Forside » Det Lokale Eltilsyn » IK-HMS Bedrift/landbruk

IK-HMS Bedrift/landbruk

Det lokale eltilsyn (DLE) er pålagt å føre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontrollsystem, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak.

Dette gjelder alle typer virksomheter inklusive landbruksvirksomheter.

I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elanlegg (verifikasjon).