Dalane Nett AS har skiftet navn til Enida (Energinett i Dalane)

Dalane Nett endret i september 2020 navn. Hva betyr det for våre kunder i Dalane? Vi får nytt navn og logo, men ellers blir alt som før. Vi vil fortsatt jobbe for å drifte nettet på best mulig måte for å forebygge mot strømutfall og tilby hjelp og service til våre kunder. Enida er kort og godt for Energinett i Dalane, og det er vi som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Vi er 100% eid av kommunene vi opererer i.

Lovpålagt Navneendring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført undersøkelser blant sluttbrukere i Norge, og det viser seg at kunder har problemer med å skille mellom monopolselskap (Dalane Nett AS) og kraftleverandør (Dalane Energisalg AS). På bakgrunn av dette er det bestemt at det skal innføres et tydeligere skille mellom kraftsalg og nettdrift innen 1. januar 2021.