Bestått fagprøve

Henrik Hovland startet som lærling i energimontørfaget i Enida (tidl. Dalane Nett AS) August 2018.

Han har i læretiden vært innom mye variert arbeid samt prosjekter og har vist stor lærevilje og gode holdninger.

Igår gjennomførte representanter for Fagprøvenemda evaluering av det praktiske arbeidet samt eksaminering i forskrifter og normer. Henrik bestod dette med glans og kan nå med rette titulere seg med yrkestittelen som Energimontør.

Vi er stolte av det arbeidet som er lagt ned av Henrik og må i tillegg skryte av flinke kollegaer som har bidratt med god rettledning.

God påske!