Bestått fagprøve

Endelig var dagen der.

Den som Frode Samuelsen har jobbet målrettet mot siden han begynte som energimontørlærling høsten 2018 i Enida (tidligere Dalane Nett AS). Torsdag i forrige uke var representanter for Fagprøvenemda på plass for å evaluere den praktiske delen av fagprøven samt  gjennomføre den teoretiske delen, høring i forskrifter og normer.

Frode har i læretiden vært innom mye variert arbeid samt prosjekter og har vist stor lærevilje og gode holdninger. Han bestod fagprøven med glans og er fagutdannet Energimontør.

Frode har vært en flink og pliktoppfyllende lærling og dedikert til arbeidet og ønsker han til lykke med nye karriereutforinger.

Avslutningsvis må en berømme flinke kollegaer i Enida som bidrar med god rettledning i det daglige for å bygge kompetanse og samtidig fokus på en sikker arbeidsdag.