Forside » Har du planer om å bli Plusskunde

Har du planer om å bli Plusskunde

Til nå har et femti-talls kunder installert solcellepanel i sine installasjoner. Når produksjonen fra disse blir høyere en eget forbruk, leveres den overskytende energien inn på Enida sitt distribusjons nett. Nettselskapet gjør opp for dette i henhold til gjeldene nett tariff.

Framgangsmåten for å bli Plusskunde:

 

  • Registrer en henvendelse i Enida sin Kundeportal
  • Ta kontakt med en elektro installatør
  • Avklar med din kraftleverandør om han er klar til å kjøpe din overskudds kraft
  • Benytt godkjent utstyr