En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Et anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir det definert som et produksjonsanlegg. Installatør oppretter installatørmelding i Elwin Installatørmelding.

Framgangsmåten for å bli Plusskunde:

  • Registrer en henvendelse i Enida sin Kundeportal
  • Ta kontakt med en elektro installatør
  • Avklar med din kraftleverandør om han er klar til å kjøpe din overskudds kraft
  • Benytt godkjent utstyr

Les mer her