Forside » Om Enida » Om bedriften

Om bedriften

25. november 1905 hadde kjøpmann og seilskutereder Theodor Nordaas bygget ferdig gamle Øgreyfoss kraftstasjon i utkanten av Egersund. Dette var første etablering av energiforsyning til allmenn benyttelse i Rogaland, og starten på det selskapet som i dag utgjør Dalane energi.

Utover 1900-tallet bygget de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal opp egne kommunale elverk.

  • Januar 1978 ble disse slått sammen til Dalane elverk.
  • Januar 2000 ble selskapet endret til Dalane Energi og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) eid av de fire Dalane-kommunene.

Eierforholdet er beregnet etter folketallet i kommunene pr. 01.07.2011 og eierfordelingen er som følger:

  • Eigersund kommune 61,31 %
  • Sokndal kommune 13,67 %
  • Lund kommune 13,35 %
  • Bjerkreim kommune 11,67 %

Formål og virksomhet

Enida er en egen bedrift som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Leie av nett er monopolbasert virksomhet i Norge. Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. I de fire Dalane-kommunene er det Enida som er nettleverandør.

Selskapets formål er å levere rasjonell, sikker og konkurransemessig omsetning og distribusjon av miljøvennlig energi. Selskapet kan delta i næringsvirksomhet, enten alene eller i samarbeid med andre.

Om Enida AS

Leie av nett er monopolbasert virksomhet i Norge. Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. I de fire Dalane-kommunene er det Enida som er nettleverandør.

 

Om Dalane Energi AS

Enida AS er et selskap i konsernet bestående av Dalane Kraft AS og Enida AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon og strømsalg, mens Enida AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

Dalane Energi IKS besluttet i juni 2016 å foreta en omdanning av selskapsform til aksjeselskap gjennom opprettelsen av det nye morselskapet Dalane Energi AS, fortsatt eid av de fire Dalane-kommunene. Dalane Kraft AS og Dalane Nett AS ble også opprettet.