Nettleiestruktur gjeldende fra 01.01.2023

Publisert av enida_admin

13.10.22, kl 15:00Nettleie gjeldende fra 1. januar 2023

Formålet er bedre utnyttelse av strømnettet ved å jevne ut forbruket over døgnet.

Endringen innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Kunder som jevner ut forbruket og ikke setter på alle elektriske apparater samtidig, får mulighet for å spare penger.

Fastleddet i nettleien endres til et kapasitetsledd

Fastleddet i nettleien har vært lik for alle privatkunder uavhengig av hvordan du bruker strømmen. Ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd gir vi deg mulighet til å påvirke det du bruker i strøm mer enn noen gang. Det vil si at du i fremtiden betaler ut ifra hvor mye kapasitet på strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker på en gang.

Fra årsskiftet kan du redusere nettleien med enkle grep. Unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig, fordi alt dette trekker mye strøm. Bruk strømkrevende apparater etter hverandre, ikke samtidig. Elbiler kan trygt lades om natten, så lenge du bruker en godkjent ladekontakt. Men ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten mens du sover. Det er viktig å fortsatt følge alle råd om trygg bruk av strømnettet

Fra årsskiftet må de kundene som belaster strømnettet ujevnt betale mer enn kunder med jevnt og lavere forbruk. Ved å være nøye på å bruke strømkrevende apparater etter hverandre og ikke samtidig, kan man spare penger. Det vil også være lavere nettleie om natten fra kl. 22-06 + i helgene. Det er spesielt utjevning av strømforbruket som vil kunne bidra til å redusere nettleien.

Det lønner seg med jevnt forbruk

De som risikerer en økning i nettleien neste år, er kunder med ujevnt forbruk som bruker mye strøm i korte perioder.

Enida tar inn det samme i nettleie med ny og gammel prismodell, det betyr at noen får reduksjon og andre får økning avhengig av hvor mye strøm en bruker samtidig.

Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt.

Vi innfører kapasitetsledd, hvor månedsprisen øker jo høyere kapasitetsledd du ender på. Dette beregnes hver måned når måneden er slutt ved å se hva som er gjennomsnittet av volumet i de 3 høyeste timene fra 3 døgn. Leddene, eller trappetrinnene vil gå fra 0-2 kW, 2-5 kW, 5-10 kW, 10-15 kW, 15-20 kW, 20-25 kW, 25 - 50 kW, 50-75 kW, 75 - 100 kW, 100 - 200 kW, og over 200 kW.

Vi vil altså fakturere nettleie med en pris for hver kWh som er brukt, + et kapasitetsledd som fastsettes etter hva som er ditt gjennomsnittsvolum av de 3 høyeste timene fra 3 døgn i den måneden det faktureres for.