Ny nettleiestruktur fra 2022 - UTSATT

Publisert av enida_admin

04.11.21, kl 14:08

Enida sitt styre har nå gjort vedtak om at den nye nettleiestrukturen utsettes!Ny nettleie 1. januar 2022

Myndighetene har bestemt at strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Formålet er bedre utnyttelse av strømnettet ved å jevne ut forbruket over døgnet.

Endringen innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt jevnt forbruk. Kunder som jevner ut forbruket og ikke setter på alle elektriske apparater samtidig, får mulighet for å spare penger.

Fastleddet i nettleien endres til et kapasitetsledd

Fastleddet i nettleien har vært lik for alle privatkunder uavhengig av hvordan du bruker strømmen. Ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd gir vi deg mulighet til å påvirke det du bruker i strøm mer enn noen gang. Det vil si at du i fremtiden betaler ut ifra hvor mye kapasitet på strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker på en gang.

Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt.