Tariffer

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Tariffene er bygget opp hvor det legges spesiell vekt på:

    • Klare definisjoner på kundenes tilknytningspunkt (nettnivå).
    • Tariffenes referanse mot tilknytningspunktet.
    • Tariffenes oppbygning og kobling mot tariffene i overliggende nett.
    • Ikke diskriminerende tariffer.
    • Overbelastningsvernet er knyttet opp mot tariffen og kan normalt ikke settes ned. Nettnivå 4 og 5 er sammenslått og det nyttes kvantum differensiering på fastbeløpet.

Distribusjonsnettet.
Moms blir avregnet med 25%.

Til alle energipriser kommer fra 01.01.21 for husholdninger Forbruksavgift med 16,69 øre pr kWh
og avgift til Energifondet med 1,0 øre pr kWh ekskl. mva.

For andre sluttbrukere Forbruksavgift med 16,69 øre pr kWh (Unntaksregler for enkelte kundegrupper)
og avgift til Energifondet med 800 kr/år som er innarbeidet i fastbeløpet.