Forside » Nettleie » Informasjon om nettleie

Informasjon om nettleie

Her finner du våre nettleiepriser 2021

Energi Norges standaravtale for nettleie og vilkår for tilknytning Standardavtale

Hva er nettleie?

Nettleien går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til måling, avregning, fakturering og kundehåndtering, til kjøp av strøm til å dekke elektriske tap i nettet (nett tap), til el-sikkerhet og el-tilsyn, samt til kjøp av nettjenester fra overliggende nett (i hovedsak Statnett).

Utfordrende klima, topografi og en spredt bosetting øker kostnadene til utbygging og drift av nettet, som igjen fører til en økt kostnad per kunde.

Det er de fire kommunene i Dalane som eier Enida, og et eventuelt overskudd finansierer offentlige tjenester som skoler, barnehager, idrett, brannvesen, kommunale veier, legekontor, kultur med mer.

Fordeling av nettleien på aktørene denne går til:
Avgifter til staten = 48 %
Enida = 41 %
Lyse Elnett/Statnett = 11 %

De 11 % som går til Lyse/Statnett er nettleie som Enida må betale for overføring av strøm via andre sine nett.

Bedriftskunder

​For bedriftskunder er det ulike kostnader basert på størrelse av sikring en er tilkoblet.
Se følgende dokument for mer informasjon om nye priser eller ta kontakt med Enida på tlf.: 51 46 25 01 hvis du har spørsmål til prisendring på din bedrift.

Leveringsplikt

Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktkraft er også bestemt av NVE.

Kunder uten kraftleverandør

Leveringspliktig kraft fra Enida AS faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkl. mva.) Dette gjelder for de første seks ukene. Etter seks uker øker påslaget til 12,5 øre/kWh (inkl. mva)

Velg kraftleverandør snarest: Les mer

I denne listen finner du kraftleverandører for vårt nettområde.  Kraftleverandører

 

Mer informasjon

Leveringskvalitet

Alle som er tilknyttet det norske kraftsystemet, påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på den elektrisiteten som leveres fra kraftsystemet.

Tariff

Informasjon om tariffer

Anleggsbidrag

Informasjon om anleggsbidrag

Bytte/valg av kraftleverandør

LEVERINGSPLIKT: Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktkraft er også bestemt av NVE.