Dalane Nett

Dalane energi drifter og vedlikeholder rundt 7500 gatelys for de fire eierkommunene våre, i tillegg til vedlikehold for private og vegvesenet.

Ansvarsområder

Det er den som eier vegen som bekoster både anlegg og drift av disse, samt flytting av master.

Vegeier, som kan være Statens vegvesen, en kommune, fylkeskommune, eller private, kan inngå avtale med Dalane energi om drift og vedlikehold. Ikke alle i vårt område har en slik avtale.

Hva kan vi gjøre?
Dalane energi tar imot og registrerer feilmeldinger på gatelysene. Vegeier bestemmer nivået på vedlikeholdet og hvilke prioriteringer som skal gjøres når det gjelder utskifting av lamper.

Dersom store områder er mørke, f.eks. flere gater eller hele bydeler, rykker vi ut ved første anledning, også om natten. Det samme gjelder hvis det er fare for liv og helse. Årsaken kan være berøringsfare eller at en mast er påkjørt og sperrer veibanen.

Meld fra om mørke gatelys
Ser du mørke lamper eller andre feil på gatelyset der du ferdes? Gi oss beskjed!

Vedlikehold 
Gatelysene vedlikeholdes fortløpende for alle fire kommuner.

Meld fra på  Feilmeldingskjema for gatelys eller ring oss på 51 46 25 00.