Vi har satt ned nettleien!

Enida satte ned nettleien fra 1. mars 2021.

  • For husholdningskunder er nettleien 40,86 øre pr. kWh. (Nettleie energi) Det er en nedgang på 3,37 øre inkl. mva.
  • For fritidsboliger er nettleien 44,24 øre pr. kWh. (Nettleie energi) Der er nedgangen 1,25 øre inkl.mva.
  • Forbruksavgift til staten er 20,86 øre, og avgift til Energifondet er 1,25 øre inkl. mva. De er begge inkludert i nettleien.
  • For næringslivskunder med tariff T4 (opp til 40 kW) og taiff O52 (fra 40-80 kW) er reduksjonen 2,7 øre eks.mva pr. kWh og for tariff O50 (større enn 80 kW) er reduksjonen 1 øre eks. mva pr. kWh.

Fastbeløpet endres ikke.
Se hele tariffheftet her: Tariffhefte Nett 01.03.2021