Har du sjekket varmtvannsberederen?

Det lokale eltillsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn. Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale eltilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sjekk varmtvannsberederen