Driftsforstyrrelser Symrebakken/Gamle Hestnesvei

Vi har fortiden feil i vårt strømnett i området Symrebakken og Gamle Hestnesvei. Montører er på veg for å lokalisere feilen.

Oppdatering kl 0755: Feil lokalisert til en trafo som er defekt. Det vil bli en strømstans for å utbedre feilen. Vi beklager ulempene dette medfører.