Dalane Nett AS søker lokasjon for beredskapslager

Dalane Energi har solgt sine Lokaler i Elganeveien 1, og leier per dags dato beredskapslager som midlertidig lokasjon. Dalane Nett AS søker permanent lokasjon for sitt beredskapslager. Lokasjon ønskes sentralt i Egersund, med kort avstand til nytt hovedkontor i Egersund Forum – Elganeveien 1.
Det settes frist 25. Oktober 2019 for innsending av tilbud. Tilbud sendes per e-post: ig@dalane-energi.no

For mer info klikk her: Beredskapslager_ Lokasjon