Forside » Aktuelt

Aktuelt

Har du sjekket varmtvannsberederen?

Det lokale eltillsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift...

Forebygg brann: ta kjøkkenpraten

Forebygg brann: ta kjøkkenpraten

Våre dyktige tilsynsingeniører i Det lokale eltilsyn gjennomfører hvert år mange tilsyn i våre 4 fantastiske kommuner, Sokndal, Lund, Bjerkreim og Eigersund. Hovedhensikten er å forebygge branner fra elektriske anlegg. Nå kan hver og en av dere ved å følge linken...

Dalane Nett AS har skiftet navn til Enida (Energinett i Dalane)

Dalane Nett AS har skiftet navn til Enida (Energinett i Dalane)

Dalane Nett endret i september 2020 navn. Hva betyr det for våre kunder i Dalane? Vi får nytt navn og logo, men ellers blir alt som før. Vi vil fortsatt jobbe for å drifte nettet på best mulig måte for å forebygge mot strømutfall og tilby hjelp og service til våre...

Sånn kan vi ha det på jobb!

Sånn kan vi ha det på jobb!

Det å vedlikeholde og drifte elnett pågår året rundt. Våre montører må håndtere arbeidsoppgaver ved alle typer vær. I dag var værgudene på godlaget og bidro til gode arbeidsforhold for 2 av våre erfarne og dyktige energimontører. Bildene viser et vedlikeholdsoppdrag...

Kunsten å grave én gang

Kunsten å grave én gang

Vi har vel alle opplevd, eller i alle fall hørt historien om gater som blir gravd opp av en aktør som akkurat rekker å asfaltere og rydde opp etter seg, før neste aktør kommer for å grave ned sine ting i samme gate.

Fokus på bærekraft

Fokus på bærekraft

Det blir bare viktigere og viktigere å sette fra seg et så lite avtrykk i naturen som mulig. Det forventes i stadig større grad at bedrifter tar på seg et større bærekraftig ansvar. Dalane Energi tar nå steget videre ved å bli et Miljøfyrtårn.

Høy trivsel på jobb

Høy trivsel på jobb

Henrik Hovland (20) fra Eigerøy kan trygt fortelle at han gleder seg til å komme på jobb hver dag. Energimontørlærlingen er en del av et arbeidslag med dyktige montører som vet hvordan de lærer bort sin kunnskap.

Dalane Nett AS søker lokasjon for beredskapslager

Dalane Nett AS søker lokasjon for beredskapslager

Dalane Energi har solgt sine Lokaler i Elganeveien 1, og leier per dags dato beredskapslager som midlertidig lokasjon. Dalane Nett AS søker permanent lokasjon for sitt beredskapslager. Lokasjon ønskes sentralt i Egersund, med kort avstand til nytt hovedkontor i...

Vi er nå miljøsertifisert!

Vi er nå miljøsertifisert!

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftansvar. Dalane Nett AS gjennomførte i samarbeid med flere andre selskaper i Dalane Energi konsernet sertifiseringen våren 2019 og ble sertifisert i september måned.

Følger IKT-drømmen

Følger IKT-drømmen

IKT-lærling Andrè Iversen (18 år) i Dalane Energi stortrives med arbeidsoppgavene som lærling. Det gjør at Dalane Energi kan fokusere mer på innovative løsninger.

Varsling ved strømutkobling

Varsling ved strømutkobling

Dersom du ønsker SMS ved strømutkobling, som berører din installasjon, eller e-post. Må du krysse av for dette på "Dine Sider" hos Dalane Nett. Innlogging Mine Sider